Автобиография (CV) и Мотивационно писмо

За нова работа, повишение, работа в чужбина или кандидатстване в университет

Автобиография (CV) и Мотивационно писмо на Английски език


Вашето българско CV преведено на Английски език. Също така, може да поискате професионално редактиране и оформяне на биографията. Преводът гарантира, че квалификациите и уменията на кандидата ще бъдат представени в най-добрата им светлина с професионална терминология на Английски език в зависимост от професията. Допълнителна редакция и оформяне се препоръчва на всички, които искат CV-то им да бъде качественно преведено и подобрено като форма и съдържание.

Факт: Кандидатите за работа с професионално написана автобиография получават в пъти повече покани за интервю, в сравнение с кандидатите, които пренебрегват принципите за правилно писане на CV.

Повече за Автобиографията и Мотивационното писмо

За какво служи CV-то? Автобиографията (CV) е документ, който се прилага при кандидатстване за работа. Целта на CV-то е да представи професионалните умения и опит на кандидата. В оригинал значението на curriculum vitae се превежда от латински като кръг на живота. В контекста на търсенето на работа, CV-то е презентационнен документ. Оптималната дължина на едно CV е две (2) страници. В случаите когато кандидата е за първи път на работа или има малък трудов стаж, една страница е достатъчна. В случаите когато кандидата има повече от 10 години опит, три или дори четири страници, са подходяща дължина за CV-то.

Повече за превода на CV-то >>

За какво служи Мотивационното писмо? Мотивационното писмо (motivational letter) e един от важните документи при кандидатстване за работа или в университет. То има за цел да представи накратко кандидата и да провокира желание в читателя да прочете основния документ, CV-то. В случаите, когато се изпраща автобиография (CV), мотивационното писмо подсилва казаното в CV-то и потвърждава интереса на кандидата към обявената позиция.

Повече за превода на Мотивационното писмо >>